Handla miljövänligt från mängder av butiker. Sök produkt här!

Integritetspolicy

Ansvar för dina personuppgifter
Conscious Deal Sweden AB är personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen för all behandling av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Conscious Deal samlar in och behandlar personuppgifter endast för de ändamål som anges i denna Integritetspolicy.

Conscious Deal Sweden AB tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.

Vad är en personuppgift:
Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att uppgifter som exempelvis namn, kontaktuppgifter, IP-adresser, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Vad är personuppgiftsbehandling:
Personuppgiftshantering kallas all hantering av personuppgifter såsom användning, registrering, analysering mm. oavsett om det sker manuellt eller automatiserat.

Så använder vi dina personuppgifter 
Conscious Deal Sweden AB behandlar dina personuppgifter för följande syften och ändamål:
- Utskick av nyhetsbrev som du frivilligt anmält dig till;
- För att kunna upprätthålla en kommunikation med dig som frivilligt anmält dig till 'Testpanelen'.
- Vid användning av foto på dig eller närstående blir du kontaktad och får en förfrågan om samtycke.
- Test och förbättring av våra system och tillhandahållande av en så bra webbtjänst som möjligt.
- Kundtjänstärenden vid förfrågningar, inlämnande av synpunkter eller liknande kontakt.

Personuppgifter för B2B (Företag som köper tjänster av Conscious Deal)
-För att kunna kommunicera och fakturera.
-För att kunna leverera tjänster och fullgöra överenskommet avtal.
-Utskick av nyhetsbrev med information om vad som händer på Conscious Deal

Personuppgifterna behandlas endast så länge det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Conscious Deals rättsliga skyldigheter.

Nyhetsbrev
När det gäller vårt nyhetsbrev anses du ge ditt medgivande till att vi sparar din e-postadress i och med att du frivilligt anmäler dig till nyhetsbrevet genom uppgivande av din e-postadress. Du har när som helst möjlighet att be oss ta bort dina personuppgifter och du kan när som helst avanmäla dig från nyhetsbrevet genom att använda länken 'Unsubscribe' som finns bifogad längst ner i varje nyhetsbrev eller kontakta oss på hello@consciousdeal.com så tar vi bort din registrering.

Så lagras dina personuppgifter
De personuppgifter som vi samlar in lagras inom EU/EES av oss och anlitade personuppgiftsbiträden, såsom våra leverantörer för IT-tjänster och kommer inte att överföras eller behandlas i något land utanför EU/EES.
Conscious Deal är ansvarig för att det finns tekniska lösningar, rutiner och avtal som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett säkert sätt.
Personuppgiftsbiträden är tredjepartsleverantörer som anlitas för olika tjänster såsom tex. Emailutskick, marknadsförings- och analysverktyg, ekonomisystem och redovisningskonsulter.

Conscious Deal kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polismyndigheten eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift p.g.a. vid var tid gällande lagstiftning eller myndighetsbeslut.

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig som användare av tjänsten?
De uppgifter vi behandlar om dig är namn, e-postadress, sök- och användarbeteende på vår webbplats, ip-adress samt din kommunikation med oss.
Laglig grund för denna behandling är s.k 'intresseavvägning'.


Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig som köpare av tjänster (B2B)?
Förutom det beställande företagets bolagsuppgifter kan vi komma att hantera:
Namn på kontaktpersoner.
Telefonnummer till kontaktpersoner. 
Emailadress till kontaktpersoner.
För Enskild Firma hanteras organisationsnummer.
Laglig grund för denna behandling är: Avtal


Gallring: Conscious Deal rensar bort kunduppgifter för de kunder (företag) som inte varit aktiva på 12 månader. Med aktiv menas ej använt någon tjänst på Conscious Deal, vare sig en betaltjänst eller en kostnadsfri tjänst eller haft någon marknadsföring.
För betaltjänster som faktureras sparas, enligt bokföringslagen, nödvändiga uppgifter i 7år. Övriga uppgifter såsom tex. kontaktpersoner raderas enligt ovan regel.

Rätt att bli glömd eller rätta dina personuppgifter
Du har alltid rätt att be om att vi ska ta bort de uppgifter vi har om dig eller rätta felaktiga personuppgifter.
För att göra förfrågningar om dina personuppgifter eller om du inte längre vill att vi ska ta del i dina personuppgifter, kontakta oss på hello@consciousdeal.com
När det gäller B2B (Företag) sparas de företagsuppgifter som krävs av bokföringslagen i 7år.


KONTAKTINFORMATION
E-post: hello@consciousdeal.com
Telefon: +46 (0) 72 55 72 00
Adress: Tegelbruksvägen 5, 302 31 Halmstad, Sverige